Dubnová nálož novinek ve světě Microsoft 365 část 1

Jelikož se dostávám k informovanosti a k článkům nějak méně častěji, než bych chtěl, tak musíme dubnové novinky rozložit na alespoň dvě části. V tomto článku bych Vás rád obeznámil s novinkami týkajícími se především:

  1. Připojení ke schůzce pomocí kódu v Teams.
  2. Zrevidovaného sdílení obsahu během schůzky.
  3. Živých událostí a jejich nahrávání.
  4. Rychlé vizualizace dat z Microsoft Lists pomocí Power BI.
  5. Nového zobrazení kalendáře v Outlooku online.

Připojení ke schůzce pomocí jednoduchého kódu

Při založení Teams události někdy válčíme s tím, jak rychle přizvat někoho, komu třeba ihned nemůžeme pozvat pozvánku. Doposud to musíme řešit přeposíláním odkazů, dodatečnou pozvánkou nebo přeposláním události.

Tomu bude brzo konec. Díky vygenerování unikátního kódu události bude konečně možné se připojit ke schůzce také právě pomocí tohoto kódu. Bude tedy stačit komukoliv kód nasdílet a on ho následně zadá do Teams. Takovou funkci již nějakou dobu mohou používat třeba uživatelé Google, a tak tuto možnost určitě oceníme i my, abychom nebyli s Microsoftem pozadu 😊.

Kalenář v Teams
Připojení k události z kalendáře v počítači.
Kalenář v aplikaci Teams
Připojení k události z aplikace v mobilním zařízení.

Tato novinka se postupně začne projevovat začátkem letošního května a koncem měsíce bychom již všichni měli mít možnost kohokoliv pozvat jen přes unikátní kód.

Zrevidované sdílení obsahu během schůzky

Na počítačích Mac i Windows budeme brzo mít upravené sdílení obsahu, které bude jednodušší k použití a mnohem přehlednější, alespoň podle náhledů, které máme k dispozici.  Nebude již vyjíždět lišta ze spodní hrany samotné schůzky, ale zobrazí se nám ihned okno u tlačítka pro sdílení obsahu, kde si zvolíme, co přesně potřebujeme sdílet.

Za nás určitě vítaná změna, které dost usnadní lidem se rychle zorientovat v konferenci a jak sdílet obsah kolegům.

Sdílení obsahu ze schůzky
Sdílení obsahu ze schůzky
Sdílení obsahu ze schůzky detail
Sdílení obsahu ze schůzky detail

Microsoft 365 Roadmap ID: 70560

Živé události a jejich nahrávání

Pokud máte licence z rodiny enterprise, můžete v Microsoft Teams organizovat živé události, ke kterým se může připojit celá řada lidí odkudkoliv na světě. Tyto události mohou být vhodným nástrojem pro prezentaci nových produktů nebo vysílání školení.

Hlavními výhodami jsou právě možná anonymita účastníků, připojení jen na základě odkazů a správa události. V rámci živé události máte možnost stanovit, kdo je organizátor, kdo je prezentující, a řídit tak samotnou prezentaci. Pokaždé, než jakýkoliv obraz nasdílíme účastníkům, ho přitom můžeme upravit a zkontrolovat.

Nastavení nahrávání

Tyto události většinou nahráváme. Pokud ale administrátor v minulosti nastavil „Nikdy nenahrávat“, bylo možné toto základní pravidlo přepsat a při organizaci události zvolit možnost „Nahrávat událost“. To již možné nebude, a tedy pokud bude nastaveno v administraci „Nikdy nenahrávat“ – nepůjdou živé události nahrávat v rámci celé organizace.

Vizualizace dat z Microsoft Lists přímo v Power BI

Začíná být opravdu vzrušující i děsivé, jak Microsoft postupně přichází s dalšími a dalšími funkcemi, které v celém prostředí Microsoft 365 můžeme využívat. Nyní se pracuje na tom, abychom mohli rychle přímo ze seznamu v Microsoft Lists vytvořit report v Power BI.

Je to další krok k propojení a hlavně zapojení Power Platforem do celého pracovního prostředí Microsoft 365. Aktuálně lze snadno ze seznamu vytvořit aplikaci v Power Apps nebo automatizaci díky Power Automate (dříve Flow). Začátkem května bychom již také měli mít možnost vytvořit rychlý report v PowerBI. Standardní vydání pak bude v začátkem června. My už se na to ale těšíme a určitě poreferujeme, jak to funguje a jak na to!

Rychlá vizualizace dat z lists v SharePointu

Microsoft 365 Roadmap ID 72175.

Nové zobrazení kalendáře v Outlooku online

V Outlooku online brzo přibude zobrazení tabule. Za mě je to poměrně experiment, a ještě jsem nezažil, že by to někdo jiný aplikoval. Microsoft tedy v tomto případě bude jakýmsi průkopníkem. Uvidíme tedy, jak se bude nám uživatelům používat toto zobrazení a zda se osvědčí. Měli bychom v rámci tabule třeba rychle vidět úkoly, kontakty a naši agendu z jednoho nebo více kalendářů. Na samotné použití si ale ještě počkejme na konec května. Zde je ale ochutnávka od Microsoftu, jak bychom s touto tabulí mohli pracovat: Everyone needs some extra time - Microsoft Tech Community.

Zobrazení nástěnky v Outlook online

Microsoft 365 Roadmap ID 70746.