Rozumíme Vám, žákům i učitelům.

Díky správnému nastavení systémů i zařízení u Vás ve škole si porozumíme a společně zajistíme prostředí pro práci i vzdělávání nejenom žáků.

Pomůžeme Vám se základy, které zajistí stabilní prostředí pro výuku.

V průběhu několika měsíců dojde k zásadním změnám v každodenní výuce, díky užšímu využití digitálních technologií a tradiční výuky. Aby se mohli učitelé připravit na tuto změnu, potřebují aplikace a programy dobře ovládat, a hlavně znát jejich možnosti. 

Kromě edukace samotných učitelů je ale nutné zajistit také 100% funkční infrastrukturu školy. Učitelé výpočetní techniky nemohou řešit dílčí komplikace s počítači, sítí nebo serverem. Tato zařízení, stejně jako služby Microsoft 365.  

Společně nastavíme funkční spolupráci.

Obdržíte od nás programy i služby, které Vám pomohou ve stabilitě i přehlednosti. I když nejsou zrovna vidět.

Dokumentace

Dokumentace celého prostředí ve škole. Stále aktuální a online.

Portál podpory

Pro vaše žáky i učitele zpřístupníme portál podpory včetně znalostní báze.

Monitoring

Zdarma zajistíme monitoring celé školy v hodnotě 50 000 Kč.

Informační a komunikační technologie jsou nahrazeny klíčovou digitální kompetencí a vzdělávacím oborem informatikaInformatikby měla pomoct žákům i žačkám k lepší orientaci v dnešní digitální době, a hlavně k tomu, aby byli schopni ji využít ve svém každodenním životě stejně, jako využíváme poznatky z jiných předmětů ve škole. 

Digitální kompetence pak není jen o programování nebo technologickém nadšení. Je to již každodenní život a svět, ve kterém žijeme a vyrůstáme. Digitální kompetenci všichni získáme použitím technologií v klasických předmětech i oborech. Tím propojíme naše znalosti do praxe a můžeme tak porozumět technologiím.