Banner Teams Novinky

Teams novinky: potvrzení o přečtení, urgentní zpráva a mnohem více...

Při používání aplikace MS Teams je jedna věc bezkonkurenční: stále nalézáte novinky, které Microsoft velmi poctivě doplňuje a stále nalézáte mouchy, které byste uvítali a ony nejsou. Těch se bohudíky objevuje méně a těch novinek postupně více a více.   

Urgentní zpráva  

V létě jsme se konečně dočkali avizované novinky urgentní zpráva – což tedy znamená, že dotyčnému zašleme zprávu, kterou si prostě musí přečíst! Musí ji označit jako přečtenou nebo se mu bude hlásit každé 2 minuty.   

Skvělá a zároveň otravná novinka, kterou možná uvítáme, možná ne – přeci jen bychom mohli někdy prostě zavolat, když chceme, aby nám dotyčný na zprávu reagoval! Tuto novinku bychom mnohem více uvítali v obecných a společných kanálech skupin než v konverzaci 1:1, kde bychom spíše opravdu preferovali krátký telefonát s dotyčným uživatelem.  

No, tady bychom tedy uvítali ještě zlepšení.   

Soukromé kanály v týmech  

V listopadu na Microsoft Ignite byla oznámena celá řada změn, které nás čekají. Jednou z nich jsou soukromé kanály v týmech.   

Nevíme zatím přesně, jak to bude fungovat, a zda nám to opravdu přinese ten tížený efekt, který bychom chtěli. Očekáváme totiž, že bude možné do kanálu přizvat externisty s tím, že tento externista jinam neuvidí. Zatím to ale vypadá tak, že budete moci vytvořit jen soukromý kanál, kam povolíte nebo zakážete přístup některým členům týmu – to zrovna není to, co chceme, ale je to asi správný dílčí krůček k našemu cíli! 

Potvrzení přečtené zprávy

Konečně jsme se toho dočkali. Po dlouhé době se objevuje i zásadní novinka, kterou jsme nedávno zaregistrovali u sebe v programech. Je zde potvrzení o přečtení! Konečně tedy nemusíme stále klikat na emotikony, abychom dali najevo druhému, že jsme jeho zprávu četli. Výborná funkce, kterou jinde máme jako samozřejmost - v Teams ale nedávno.

Nakonec se velmi těšíme na již zmiňovanou integraci MS Teams a Outlooku. Veškeré novinky konference můžete najít zde. Určitě je na co se v roce 2020 těšit!