Microsoft Viva a jak ji využít pro lepší spolupráci?

Tento rok byla zveřejněna zpráva o aplikaci s názvem Viva. Není to ale jen tak ledajaká aplikace. Vlastně je škoda nazývat Vivu aplikací. Zatím na základě toho co víme a co postupně zjišťujeme, to nazývejme technologicky-personálně-firemním přístupem. Je to jakési know-how a způsob práce, kterou bychom jako moderní organizace měly přijmout a vytěžit z těchto cenných poznatků, které nám Microsoft prostřednictvím Vivy poskytuje, co nejvíce!

Co to tedy Viva je?

Microsoft Viva se skládá ze čtyř hlavních služeb / aplikací.

  • Viva Topics
  • Viva Connection
  • Viva Learning
  • Viva Insights

Všechny čtyři body využívají již existující služby a obsah, které v cloudovém prostředí Microsoft 365 máme a používáme, ale posouvají je na naprosto novou úroveň. Jak bychom řekli anglicky: „Taking it to another level!“.

Hlavně ale díky těmto čtyřem službám můžeme připravit v organizaci sjednocení a zjednodušení práce pro všechny kolegy. Díky Viva Topics můžeme založit projekt, o kterém si moji kolegové mohou zjistit více informací přímo z Microsoft Teams. Díky Viva Connection můžeme náš intranet a domovskou stránku SharePoint přidat přímo do Microsoft Teams. Viva Learning nám umožní sjednotit několik různých platforem i obsah pro školení interních kolegů a zaměstnanců. Opět je to plně integrované do Microsoft Teams, a tím jednoduše dostupné a sdílené.  Nakonec Viva Insights pomůže všem v organizaci získat cenné informace o tom, jak spolupracují a jak by mohli zlepšit nejen svoji produktivitu, ale také osobní blahobyt!

Osobní blahobyt?

Jsem rád, že se toto důležité téma začíná objevovat, a hlavně, že se ho ujímá takto velká organizace, jako je Microsoft. Osobní blahobyt je velmi důležité téma, které je v roce 2021 řešeno stále více a více. Ostatně se vzdálenou prací se mému ne jednomu známému z korporace stává, že jede celý den ze schůzky na schůzku a nemá téměř čas na osobní rozvoj nebo práci jako takovou. Tu pak musí dělat po pracovní době a dlouhodobě tento stav určitě není udržitelný.

Viva Insights
Viva Insights pro osobní blahobyt

V rámci Microsoft 365 jsme mohli již delší dobu používat MyAnalytics, které sledovalo právě naše pracovní způsoby a návyky. Nyní díky Viva Insights dostaneme nejenom jako uživatelé cenné informace, ale také je může analyzovat náš manažer nebo personální oddělení, které na základě jasných dat může plánovat rozvoj a práci s lidmi. Tím tedy přispět k obecnému blahobytu firmy, a tak ovlivnit každého uvnitř organizace.

Viva Learning

Tím se tedy dostáváme do modulu Learning, kdy vzdělávání je velmi zanedbávané a díky vzdálené práci bohužel není tak „snadné“ někoho poslat na školení. Může ale přeci být snadné se vzdělávat! Data však ukazují, že to dělá jen velmi málo lidí, a to proto, že nemají v rámci svého týdne čas, který by mohli věnovat vzdělávání, nebo je vzdělávání složitě a nesrozumitelně dostupné.

Právě Viva Learning nám pomůže sjednotit vzdělávací portály a zpřístupnit zdroje správným lidem v nástrojích, které již dobře znají.

Viva Learning
Viva Learning v Microsoft Teams

Viva la Vida

Myslím, že název Viva se Microsoftu velmi podařil – možná se i inspirovali španělskou frází Viva la vida, neboli Hurá pro život! Je tomu tak, že pracovní den je dnes s námi minimálně 8 hodin denně. Tím, že jsme online, tak někdy pracovní doba není jasně daná a my jsme tedy s prací pořád. To ale není ta správná cesta. Pokud budeme pracovat starým způsobem, můžeme tak velmi rychle vyhořet, což dokazují i nedávné výzkumy. Je potřeba, abychom náš přístup k práci změnili, abychom náš způsob k vedení lidí změnili nebo zlepšili.

Microsoft Viva nástroje nám k tomu mohou velmi pomoci. Nejenom zaměstnancům, ale i majitelům a manažerům tak mohou být tyto nástroje k dispozici, aby zajistili větší spokojenost zaměstnanců, a tím i příjemnější život jako takový.

Je přece prokázané, že spokojený a motivovaný člen našeho týmu nám pomůže docílit lepších, inovativnějších a výdělečnějších výsledků!