Práce se zákazníkem a CRM

K pojmu CRM jsem poprvé narazil někdy před 10 lety. Přišlo mi to téměř magické, že máte nástroj, který se vám stará o vaše kontakty a váš podnik jako takový.

Nástroj CRM jsem dlouze hledal, ale nakonec jsem zjistil, že jeho pořízení by stálo obrovské peníze a hlavně, že samotný nástroj nás nespasí. Nyní po 10 letech, kdy opět mám to nutkání objevit to pravé CRM se toho zas tolik nezměnilo. Opravdu nás samotný nástroj nespasí cenově se však stávají dostupnější (alespoň licenčně).

Co je to tedy CRM?

CRM je nástroj, který jak jsem již psal nám pomáhá pracovat s našimi zákazníky, kontakty, zájemci, obchodními partnery a prostě dalšími osobami, které v našem podnikání a nejenom potkáváme. Pod samotnou zkratkou CRM se skrývá Customer Relationship Management, takže „Management Vztahu se Zákazníkem“. Velice zjednodušeně řečeno…

Easy CRM

  • Práce s kontakty
  • Práce s obchodními vztahy
  • Práce s aktivitami
  • Řízení vztahu se zákazníky

Ve skutečnosti je to nástroj, který nám má pomoci proměňovat méně pravděpodobné obchody do více pravděpodobných, nezapomínat oslovovat kontakty, kterým jsme se třeba delší dobu nevěnovali, ale i mnohem, mnohem více.

Práce se zákazníkem

Všichni určitě známe: „Získat nového zákazníka je 10x nákladnější, než jednoho udržet…“

Proč tedy tak málo investujeme do vztahu právě se zákoníky? Protože neznáme principy a zásady práce se zákazníky. Ti kteří se svými zákazníky pracují ať už za pomoci tužky a papíru, nebo dokonalého nástroje pro řízení vztahu mají vyhráno. Dobré nástroj nám může pomoci pochopit tyto principy ale nezachrání nás jimi. Musíme sami sepsat a nastavit své principy podnikání, které pak můžeme do správného CRM nasadit.


Hledáte to správné CRM a nevíte si rady? Topíte se v úkolech a finančních reportech? I s tím vám může kvalitní nástroj pomoci.